Privacyverklaring

Identiteit van mijn onderneming

CynthiaLukassen.nl is een website van Cynthia Lukassen. Deze website en de bijbehorende diensten vallen bij de Kamer van koophandel onder Cynspirerend. Wil je contact met mij opnemen? Dan kun je een e-mail sturen naar bericht at cynthialukassen.nl of gebruik maken van dit contactformulier op mijn website.

Gegevens verzamelen en delen

Je gegevens geef ik niet aan derden. Ik gebruik persoonsgegevens met de redenen, waarvoor je ze aan mij hebt gegeven. Bijvoorbeeld om me goed voor te kunnen bereiden op ons adviestraject of om contact met je op te nemen naar aanleiding van je vraag. Of voor het versturen van de factuur als we samenwerken. Of het mailen van mijn nieuwsbrief, maar alleen als je je daarvoor hebt aangemeld.

Ik bewaar je antwoorden op de vragenlijst die ik je voorafgaand aan een adviestraject of blogabonnement toestuur. Je adres verwijder ik eruit. De antwoorden bewaar ik zeven jaar. Dit is het aantal jaar dat de Belastingdienst van mij verlangt mijn administratie te bewaren. Daarna bewaar ik geanonimiseerd je antwoorden, omdat ze me blijvend helpen inzien waar mijn doelgroep mee worstelt.  Je bent niet verplicht de vragenlijst in te vullen. En je hebt altijd het recht op inzage, rectificatie of het laten verwijderen van je eigen antwoorden. 

Ik heb een accountant voor mijn inkomstenaangifte. Zijn onderneming ziet jouw factuurgegevens.

Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen je gegevens worden gebruikt voor opsporing, als je via mijn site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Cookies

Ik gebruik Google Analytics en Google Search Console om jouw gebruik van mijn website te analyseren. Op die manier probeer ik mijn website blijvend te verbeteren.

Einde privacyverklaring

Ik behoud me het recht voor dit privacy-statement aan te passen. In het zeldzame geval dat dit gebeurt, zal het zijn om me aan nieuwe privacy-wetgeving aan te passen en zal ik het melden op deze pagina.